Podstawowe informacje o tachografie, możliwe kary i jak ich uniknąć

Jak powszechnie wiadomo, tachograf jest to urządzenie, które montowane jest w pojazdach w celu między innymi rejestracji i zapisu szybkości chwilowej pojazdu, ilości kilometrów przebytej przez pojazd, czasu prowadzenia pojazdu, dokładnej datę i godziny otwarcia obudowy zawierającej wykresówki.

Kto ma obowiązek posiadania tachografu?

Obowiązek zamontowania tachografu dotyczy pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów o dopuszczalnej całkowitej masie powyżej 3,5t oraz pojazdów, które są przeznaczone do transportu powyżej 9 osób.

Wysokie kary

Kara za nieposiadanie tachografu jest wysoka i wynosi 3000 zł. Za posiadanie tachografu, ale nie zapisywanie na nim wszystkich informacja kara wynosi 2000 zł. Za fałszowanie wyników kara od 3000 do 10 000 zł), a za użytkowanie przez jedną osobę kilku wykresówek 1000 zł.

Jak uniknąć kar?

Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Wystarczy posiadać tachograf, używać go zgodnie z jego przeznaczeniem, a przede wszystkim znać przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy, czasu jazdy, postojów i odpoczynków.

Człowiek nie jest maszyną i popełnia błędy, co wtedy?

Gdy przydarzy się sytuacja nieprzewidziana, która będzie skutkowała naruszeniem przepisów i prawa można powołać się na artykuł 12 z rozporządzenia WE/561/2006. Owe rozporządzenie mówi, że w pewnych przypadkach i określonych warunkach można odstąpić od przestrzegania przepisów. Właśnie dlatego warto znać dokładnie treść tego artykułu.

Jak zastosować artykuł 12 rozporządzenia WE/561/2006?

Wszystko zależy czy korzystasz z tachografu cyfrowego czy analogowego. W przypadku tachografu cyfrowego należy zrobić z niego wydruk i na odwrocie wydruku napisać „ART. 12/561/2005 WE” oraz szczegółowo opisać zaistniałą sytuację i podać powód naruszenia przepisów. W przypadku tachografu analogowego należy opisać zdarzenie na odwrocie tarczki. W przypadku obu tachografów należy również dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie. Na przykład jeżeli musiałeś przeparkować pojazd w inne miejsce na polecenie służb to poproś o krótkie oświadczenie z pieczątką.

Zachowaj umiar podczas korzystania z artykułu 12

Z artykułu 12 nie można korzystać w każdej sytuacji. Korzystać z niego powinno się jedynie w sytuacjach uzasadnionych. Gdy podczas kontroli zostanie wykryte nadmierne korzystanie z artykułu 12 bez konkretnej przyczyny możemy wpaść w kłopoty.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.