Pakiet Mobilności – podstawowe informacje, co zmienia?

Rynek transportowy jest jednym z bardziej uregulowanych. Istnieje ogromna liczba przepisów, które opisują praktycznie wszystkie jego aspekty. W 2020 roku zdecydowano wprowadzić szereg kolejnych regulacji w postaci Pakietu Mobilności. Wprowadził on duże zmiany w funkcjonowaniu firm transportowych. Czy są one pozytywne, negatywne, czy zbędne? Dzisiaj o tym sobie podyskutujemy.

Czym w zasadzie jest Pakiet Mobilności?

Pakiet Mobilności to zestaw propozycji przepisów, które mają regulować transport drogowy w ramach Unii Europejskiej. Został on przegłosowany 8 lipca 2020 roku i opublikowany 31 lipca. Pierwsze zmiany weszły w życie 20 sierpnia i z czasem wprowadzano kolejne. Największa zmiana została wprowadzona w lutym 2022 roku i dotyczyła 35 tysięcy międzynarodowych przewoźników.

Jakie konkretne zmiany wprowadza pakiet mobilności i dlaczego są one kontrowersyjne?

Zgodnie z zapisami Pakietu Mobilności, regularne tygodniowe okresy wypoczynku (powyżej 45 godzin) kierowca powinien spędzać poza kabiną pojazdu, czyli na przykład w hotelu, na koszt pracodawcy. Ma to za zadanie zapewnić kierowcom odpowiednie warunki wypoczynku.

Delegowani kierowcy otrzymają minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju, w którym wykonują pracę. Będzie to skutkowało zwiększeniem kosztów zatrudnienia kierowców o około 30% oraz problemy z wyliczaniem kwoty im należnej.

Firmy transportowe będą musiały posiadać inteligentne tachografy II generacji. Oznacza to, że wszystkie firmy, które posiadają starsze tachografy poniosą spore koszty. Plusem jest to, że firmy będą miały na wymianę kilka miesięcy. Inteligentne tachografy II generacji będą automatycznie zapisywać położenie pojazdu. Na przykład przy załadunku i rozładunku oraz wtedy gdy będzie on przekraczał granicę państwa należącego do Wspólnoty.

Możliwe będzie zaplanowanie maksymalnie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni przy użyciu tego samego pojazdu. Dodatkowo, po zakończeniu trzeciej operacji kabotażowej będzie konieczny przymusowy 4-dniowy postój.

Każdy samochód ciężarowy będzie musiał raz na 8 tygodni powrócić do swojej bazy. Według niektórych głosów, zapis ten przyczyni się do zwiększenia liczby pustych przebiegów, co negatywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez niepotrzebną emisję CO2.

Podsumowanie

Pakiet Mobilności jest dość kontrowersyjny i nie jest to bezpodstawne. Uderza on mocno w firmy transportowe z Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorców. Sporo z tych firm zamknie swoją działalność przez wzrost kosztów i brak rentowności. Na Pakiecie Mobilności mocno zyskają kierowcy. Pomimo tego, że Unia Europejska próbuje dbać o środowisko naturalne, to w tym przypadku wprowadza zapisy których skutki źle na nie wpływają. Całościowo ocenić Pakietu Mobilności będziemy mogli dopiero za kilka lat, natomiast w tym momencie nie wygląda to dobrze.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.