Transport drogowy w Polsce – skąd jego popularność i co wpłynęło na jego dynamiczny rozwój?

Transport drogowy w Polsce znacznie się rozwinął w przeciągu ostatnich 20 lat. Wpłynęło to na to wiele czynników, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Dzisiaj podyskutujemy o fenomenie transportu drogowego, z czego wynika jego popularność i jak to będzie wyglądało w przyszłości.

Czym w zasadzie jest transport drogowy?

Transport drogowy jest jedną z gałęzi transportu. Służy on przemieszczaniu ładunków i pasażerów po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Mogą to być na przykład samochody osobowe czy też samochody ciężarowe. Transport drogowy dzieli się na krajowy i międzynarodowy.

Co wpłynęło na popularność i dynamiczny rozwój transportu drogowego?

Czynników, które wpłynęły na dynamiczny rozwój transportu drogowego jest dość sporo, są to między innymi:

 • najkorzystniejsze, spośród wszystkich gałęzi transportu dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia miejsc produkcji, handlu i konsumpcji;
 • przestrzenne rozmieszczenie dróg, które charakteryzują się największą spośród wszystkich gałęzi transportu gęstością i spójnością;
 • największa, spośród wszystkich gałęzi możliwość wykonywania przewozów w relacji dom-dom;
 • największa elastyczność przewożonych ładunków;
 • znaczna szybkość środków transportu;
 • duża terminowość dostaw;
 • częstotliwość jazd dostosowana do potrzeb klienta;
 • największa zdolność do obsługi niewielkich i rozporoszonych potoków ładunkowych.

Największym czynnikiem, który wpłynął na rozwój transportu drogowego w Polsce jest wejście Polski do Unii Europejskiej i znalezienie się w strefie Schengen. Oznaczało to zwiększenie handlu międzynarodowego Polski z innymi krajami członkowski oraz bezproblemowy przejazd przez granice celne państw wspólnoty.

Koszty transportu w Polsce w porównaniu do krajów Europy Zachodniej były i są niższe. Pozwoliło to polskim firmą transportowym konkurować cenowo z zagranicznymi przewoźnikami.

Niestety, gdzie są zalety muszą być i wady

Do istotniejszy wad transportu drogowego można zaliczyć:

 • nierównomierność w przestrzennym rozmieszczeniu sieci dróg kołowych,
 • niski stan techniczny części dróg,
 • stosunkowo mała ładowność,
 • mała efektywność przy przewozach dalekich, na przykład między kontynentami,
 • stosunkowo duże zanieczyszczenie środowiska.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.